צוות גן תמרים

ברצוננו לשבח ולהלל את המורה להתעמלות בגנינו,גן תמרים-גבעת שמואל….


 

recomend5